Algemene Voorwaarden

Definities

Gebruiker: Iedere bezoeker van de website.
Content: Alle informatie, tekst, beelden en andere materialen die op de website worden weergegeven.
Leads: Contactgegevens of andere informatie van potentiële klanten die verzameld zijn via de website.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Tapijtreiniging-ploeg.nl en alle daarop aangeboden diensten.

3. Gebruik van de website

Deze website biedt gebruikers de mogelijkheid om informatie te ontvangen over producten en diensten van derden. Wij fungeren als tussenpersoon en zijn niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van deze leads.

Gebruikers moeten waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie verstrekken wanneer zij zich registreren of leads indienen.

Het is gebruikers verboden om de website te gebruiken voor illegale activiteiten, het verspreiden van schadelijke software, of het uitvoeren van activiteiten die het functioneren van de website kunnen schaden.

4. Intellectueel Eigendom

Alle content op de website, inclusief tekst, grafisch materiaal, logo's, en software, is eigendom van Tapijtreiniging-ploeg.nl of de betreffende licentiegevers en is beschermd onder de toepasselijke intellectuele eigendomswetten.

5. Aansprakelijkheid

Tapijtreiniging-ploeg.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, de onmogelijkheid de website te gebruiken, of als gevolg van gebreken in de aangeboden informatie.

Wij garanderen niet dat de informatie op de website compleet, actueel, of accuraat is.

6. Privacy

Persoonlijke gegevens die door de website worden verzameld, zullen worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid, dat voldoet aan de relevante privacywetgeving.

7. Wijzigingen

Tapijtreiniging-ploeg.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Assen.

9. Contact

Voor vragen of klachten over de website kunt u contact opnemen via info@tapijtreiniging-ploeg.nl.
Door de website te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Scroll naar boven